Ryciana Jana Matejki według wzoru Konstantego Przykorskiego, opublikowana w 1876 roku w Warszawie w roszurze "Wydawnictwa Józefa Ungra na rok 1877".