Przy pracy widoczni m.in.: premier Walery Sławek (pierwszy z taczką), gen. Edward Rydz-Śmigły (za W. Sławkiem).