Plan Kalwarii Zebrzydowskiej wydany w Brünn w 1806 roku.  Nad dolną ramką objaśnienia obiektów oznaczonych na panoramie numerami i literami.