Miedzioryt opublikowany w pracy Antonio Barbey "Ducum, Regumque Polonorum Series [...]" wydanej w Rzymie w 1702 roku.