Książka wydana w 1522 roku w Krakowie przez Józefa Zimmermana, wydrukowana przez Hieronima Wietora.  Na stronie tytułowej znajdują się wizerunki świętych Kosmy i Damiana.