Fotografia opublikowana w pracy Aleksandra Kraushara "5 sierpnia 1864 r. : ze wspomnień naocznego świadka", wydanej w Warszawie w 1916 roku.