Józef Piłsudski w rozmowie z komendantem Szkoły Oficerskiej Henrykiem Krokiem-Paszkowskim. Siedzą: Wojsznar-Opieliński i Bogusław Miedzinski. Na dalszym planie: Władysław Horyd i Karol Krzewski-Lilienfeld.