Czesław Michałowicz w maju 1912 r. (fotografia z archiwum prywatnego Krzysztofa Ryszewskiego)