Uczestnicy wycieczki na spotkaniu z prezydentem Warszawy Stefanem Starzyńskim (przemawia) w sali Rady Miejskiej.