Fotografia Franciszka Kądziołki ze zbiorów Fototeki FINA