Dedykacja Czesława Michałowicza na rewersie fotografii z maja 1912 r. (archiwum prywatne Krzysztofa Ryszewskiego)