Defilada żołnierzy Legionów Polskich przed dowódcą V korpusu armii niemieckiej na froncie wschodnim generałem Friedrichem von Bernhardim (4. z lewej w tylnym rzędzie, po lewej stronie). Widoczny m.in.: dowódca I Brygady Legionów Polskich Józef Piłsudski (3. z lewej w tylnym rzędzie, po lewej stronie).