Moment dekoracji Orderem Orła Białego premiera Walerego Sławka (z prawej). Widoczni m.in. prezydent RP Ignacy Mościcki, Janusz Jędrzejewicz, Aleksander Prystor.