Generał Mieczysław Langner dekoruje lekkoatletkę Jadwigę Wajsówną.