Delegacja miasta Poznania wręcza wojewodzie Arturowi Maruszewskiemu czek na pierwszą połowę zadeklarowanej sumy 100000 zł, na Fundusz Obrony Narodowej. Od lewej: radca Zygmunt Zaleski, prezydent Erwin Więckowski, wiceprezydent Tadeusz Ruge, dr Kosidowski, naczelnik Dropiński, wojewoda Artur Maruszewski, naczelnik Żwirski.