"Deskrypcya na cukrach, in applausum imienin [...] Antoniego Jabłonowskiego Woiewody Poznańskiego Marszałka Trybunału Koronnego, in vigilia rodzin [...] Anny Jabłonowski Woiewodziny Ponzańskiey Marszałkowy Trybunału Koronnego, pod czas balu u [...] Aksaka, Wołyńskiego Starszego in numerosissima frequentia I. O. Trybunału, I. O. I. W. Pacientów y Prześwietney Palestry, ktorych przy rezonancyi kapeli rzęsistym z ręczney strzelby, y armat ogniu lautissime traktował. Die 8 Junii 1761. w Lublinie."