Litografia według wzoru Carla Domschke opublikowana w Berlinie w latach 1844-1846.