Drzeworyt Bronisława Puca wedłu wzoru Walerego Rzewuskiego i Józefa Buchbindera, opublikowany w 1880 roku w "Tygodniku Ilustrowanym", nr 237 s. 17.