Obraz olejny namalowany prawdopodobnie w 1920 roku.