Fotografia Romualda Pieńkowskiego wykonana w latach 1970-1986 ze zbiorów własnych Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego.