Portret nieznanego autora powstały około 1770 roku. (Portret Ukraiński XVI-XVIIIw. album Вид. 2-ге. К., 2006.)

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.