Józef Węgrzyn jako Jur (na pierwszym planie), Adam Brodzisz jako Janusz (siedzi 1. z lewej w pierwszym rzędzie) i nierozpoznani aktorzy w jednej ze scen filmu.

Fotografia wykonana przez zakład fotograficzny Ars.