Artykuł  prasowy poświęcony Franciszkowi Fiszerowi, opublikowany w "Tygodniku Illustrowanym" nr 21  z 21.05.1939 roku.