Powitanie przed wejściem do katedry św. Jana. Na pierwszym planie biskup Gawlina. Widoczny także m.in. gen. bryg. Czesław Jarnuszkiewicz (na prawo za biskupem Gawliną).