Fotografia Tadeusza Święchowicza wykonana 11.03.2018 r.