Wśród powstańców widoczny m.in. Adam Chmielowski (stoi 3. z prawej w ostatnim rzędzie).

Fotografia udostępniona przez Muzeum Niepodległości w Warszawie.