Fotografia Romualda Pieńkowskigo ze zbiorów Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego.