Prezydium podczas inauguracji zjazdu. Przemawia rektor Akademii Stomatologicznej profesor Roman Nitsch. Widoczny poczet sztandarowy.