Obrady uczestników zjazdu. Widoczni m.in.: profesor Władysław Tatarkiewicz (na mównicy), profesor Kazimierz Ajdukiewicz (siedzi 1. z prawej).