Na fotografii widoczni: gen. Władysław Anders (po prawej), gen. Roman Odzierzyński (na lewo od gen. Andersa), Anna Maria Anders i Irena Renata Anders (po środku), państwo Zawidzcy (na lewo od Ireny Anders). 

Fotografia udostępniona z archiwum rodzinnego Anny Marii Anders.