Uczestnicy zjazdu. W pierwszym rzedzie od lewej siedzą: p. Karpowiczowa, gen. Jan Kołłątaj-Srzednicki, hr. MariaTarnowska, żona płk. Staszewskiego, Antonina Kołłątaj-Srzednicka, płk Stefan Rudzki.