Na drugim planie widoczni dobosz z regimentu jenerała Wodzickiego i ułani z brygady Madalińskiego. 

Tablica numer 15 z pracy "Wojsko Polskie Kościuszki w roku 1794", wydanej w 1894 roku w Poznaniu nakładem Księgarni Katolickiej.  Publikacja zawiera  16 rysunków "z natury" Michała Stachowicza, według materiałów zebranych przez Władysława Barytnowskiego i skopiowanych przez K. Wawrosza. 

Kopia cyfrowa udostępniona przez Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu.