Drzeworyt według wzoru Ksawerego Pillatiego, opublikowany w 1864 roku w "Tygodniku ilustrowanym" nr 261, s. 353.