Litografia opublikowana w Krakowie przez Marcina Salba po 1864 roku.