Miedzioryt punktowany na podstawie portretu Stanisława Balińskiego wzorowanego na rycinie Lucasa Kiliana. Rycina opublikowana w książce J.U. Niemcewicza "Dzieje panowania Zygmunta III...",  wydanej w Warszawie w 1819 roku, t. 2, tabl. m. s. 248/249.