Ilustracja z książki Joachima Lelewela "Pamiętnik z roku 1830-31", wydanej w 1924 roku w Warszawie.