Ilustracja z książki "Opis ziem zamieszkanych przez Polaków pod względem geograficznym, etnograficznym, historycznym, artystycznym, przemysłowym, handlowym i statystycznym. T. 1, Ziemie polskie w Prusach : Prusy Wschodnie i Zachodnie, W. Księstwo Poznańskie, Śląsk Pruski", wydanej w 1904 roku w Warszawie. Kopia cyfrowa udostępniona przez Bibliotekę Uniwersytecką w Toruniu  (http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=81165).