Józef Mikołaj  Potocki "Notatki myśliwskie z Dalekiego Wschodu. 1, Indye" (fragment)