Józef Piłsudski, marszałek Polski. Fotografia sytuacyjna. (1934 r.)