Przedstawienie to było jednym z elementów proklamacji 5 listopada.