Strony dotyczące m. in. książek Władysława Bełzy katalogu z 1907 roku wydanego przez W. L. Aczyca.