Olejny obraz z 1879 roku. Własność Muzeum Narodowego w Warszawie.