Fotografia Karola Beyera wykonana po 29.04.1862 r.