Portret opublikowany w 1892 roku w piśmie „Świat”, nr 14, s. 335.