Staloryt Alberta Henry`ego Payne`a, według wzoru Karola Rypinskiego, opublikowany w 1850 roku.