Pocztówka wydana po 1918 roku w Krakowie.  Znajduje się w zbiorach Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie.  (Numer inwentarza: MNG/MHN/660.) 

Żródło: Muzeum Narodowe w Gdańsku.