Obraz olejny z 1864 roku. Znajduje się na Zamku Królewskim w Warszawie. 

Źródło kopii cyfrowej; Wikimedia Commons.