Obraz z 1645 roku ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Malborku. 

Źródło kopii cyfrowej; Wikimedia Commons.