Kazimierz Olszowski - poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny Polski w Turcji.