Ilustracja z książki Jadwigi Teresy Pepi "Odnowiciel : powieść dla młodzieży z czasów Mieczysława II i Kazimierza I", wydanej w Petersburgu w 1899 roku.